Ana sayfa Finans Kobi Nedir?

Kobi Nedir?

632
0

Kobi Nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aslında kobinin net olarak açılımı anlamına dahi gelebilir. 250’den az çalışanı olan, yıllık bazdaki bilançosu veya net gelirinin 125 milyonu aşmayan işletmelerin kobi olarak bilindiğini söyleyebiliriz.

Bu son durumda kobiler için yıllık olarak belirlenen ciroları göz önüne gelmektedir. 24.06.2018 tarihinde resmi gazetede yer alan 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu kararları sayesinde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımları revize edilmiştir.

Kobi Özellikleri Nelerdir?

Söz konusu ekonominin can damarlarından birisini kesinlikle kobiler oluşturmaktadır. Bu durumda kobiler, aslında ülkemiz içinde oldukça önemli bir konumdadır. Yukarıda da bahsedilen tanımlardan anladığımız kadarıyla, kobiler göreceli olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşmaktadır.

Kobi İşletme Türleri Nelerdir?

Gerek mali yapıları göz önüne alınınca, gerek ise de kalan işletmelerdeki hisseleri göz önünde bulundurulduğu zaman; kobiler 3’e ayrılmaktadır. Bunlar; ortak işletmeler, bağımsız işletmeler ve bağlı işletmeler olacaktır.

  • Kobi İşletme Türleri

Bağımsız İşletmeler: Gerek tüzel olan gerek ise de gerçek olan kişilerin sahip olduğu, bağımlı veya ortak işletme fonksiyonlarını karşılamayan işletmelerdir.

  • Bir başka işletme söz konusu olduğu zaman, bunun %25 veya daha fazla yüzdesine sahip olmamak,
  • Şirkette bulunan hisselerin, %25’inin veyahut daha fazlasının herhangi bir kamu kurumu veya kuruluşunun, tüzel kişinin veya birkaç bağlı şirketin sahip tek başlı şekilde sahip olmadığı,
  • Bir başka işletmenin konsolide hesaplarında yer almayan veya bu hesapları düzenlemeyen işletme türleri bağımsız işletmeler olarak kabul edilir.

Ortak İşletmeler: Bu işletmeler, oy hakkında ve sermaye paylarına göre belirlenmektedir.

  • Bağlı işletmeler ile veya tek başına olduğu süre içinde hakimiyet göstermeyecek, bir başka işletmede %25’den fazla veyahut %50’den az sermaye sahibi ve oy hakkı olan,
  • Kendisinin sermayesi ve oy hakları, %50’den daha azına ve %25’den fazlasına sahip olan işletmeler olarak kabul edilir. Tabi bu durum, başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde olması gerekmektedir.

Bağlı İşletmeler: İfade edeceğimiz şartlardan en az birini sağlayan işletmeler olarak kabul edilir.

  • Bir başka şirketin hem oy hakkının hem de sermayesinin fazlasına sahip olan,
  • Bir başka işletmenin denetim kurulu, yönetme ve yürütme gibi konularında yetki sahibi olan,
  • Bir başka işletmenin ortağı veya hissedarı olarak, diğer ortaklar veya hissedarları, yapılan anlaşma ile sadece kendisinin kontrol edebildiği işletmelerdir.

Kobi Kredileri Nasıl Alınır?

Kobiler söz konusu olduğu zaman, aslında kredi veren bu aşamada iki alan bulunur. Bunlardan birisi bankalar ve bir diğeri ise KOSGEB olarak bilinmektedir. Elbette iki kurumunda kendi içlerinde belli başlı şartları, bu aşamada bulunabilmektedir. Bankadan kredi alınabilmesi için, işletmenin en az 6 aydır faaliyette bulunması gerekmektedir. Son 2 yıla ait olan bir mali tablo çıkartılması ve sonucunda da ticaret sicil kaydı alınacaktır. Bu aşamadan sonra ise; ticari kredi başvurusunda bulunulabilecektir. Bankalar bu krediyi verme aşamasında, kendi içlerinde belli başlı kriterleri bulunur. Bunlar ise; kredi sicili uygun ve kredi notu uygun olan işletmeler olarak kabul gören kriterlerdir.

Bankaların haricinde bir başka kredi veren kurum ise KOSGEP, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı olarak bilinir. İşletmeler eğer bir kredi başvurusunda bulunacak ise; KOSGEB’in kendi resmi sitesinden, gerekli formları doldurarak başvurabileceklerdir. Bu gönderilen form onaylandıktan sonra ise işlemler gerektiği gibi devam edebilir.

Kimler Kobi Sayılır?

Yuarıda kobi kategorisine girmek için temel niteliklerden söz etmiştik. Genel anlamda bir işletmenin kobi sayılabilmesi için 250’den az çalışanı olmak durumundadır. Bunun yanı sırasında işse; 125 milyon TL’nin altında kalan işletmeler kobi kategorisinde sayılacaklardır. Fakat bunların yanı sırasında, KOSGEB gibi kuruluşlardan destek almak istiyorsanız; elektronik ortamda oluşacak KOBİ beyannamesinin doldurulması gerekecektir. Sonrasında ise; kaşe ve imza ile bu beyannameyi KOSGEB birimine iletmeleri gerekmektedir.

Kobilerin Sınıflandırılması

Yönetmelik söz konusu olduğu zaman kobiler, 3 farklı sınıfta ayrıldığını görebiliyoruz.

Mikro Ölçekli Kobiler: 10 kişiden az çalışanlı ve yıllık bilançosu 3 milyon TL’ye kadar olan işletmeler olarak kabul edilir.

Küçük Ölçekli Kobiler: 50 kişiden az çalışanlı ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’ye kadar olan işletmeler olarak kabul edilir.

Orta Ölçekli Kobiler: 250 kişiden az çalışanlı ve yıllık bilançosu 125 milyon TL’ye kadar olan işletmeler olarak kabul edilir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here